Panel klienta

  • by
panel klienta

Instrukcja obsługi panelu ustawień aplikacji i dodawania/edycji informacji o obiektach.

panel klienta
panel klienta

Specjalny panel webowy, za pomocą którego można zarządzać wszystkimi opcjami, danymi obiektów, itp. Dostęp do panelu udostępniany jest zgodnie z procedurą, opisaną na tej stronie.

W celu zalogowania do panelu, proszę w przeglądarce internetowej wpisać jego adres URL, a następnie uzupełnić formularz autoryzacji. Ww. informacje otrzymacie Państwo po zawarciu umowy lub skutecznym przesłaniu zamówienia i zaliczki.

panel-klienta-logowanie
logowanie do panelu

Pracę z panelem proszę rozpocząć od wybrania z menu pozycji 'Ustawienia’. W tej części proszę dodać przynajmniej jedną kategorię oraz określić domyślne ustawienia aplikacji (np. domyślną odległość od obiektów, częstotliwość odświeżania, itd.). Kategorii może być więcej, np. dla miasta mogą to być: 'Zabytki’, 'Urzędy’, 'Parki’, 'Turystyka i rekreacja’, 'Kościoły’, 'Sklepy’, 'Firmy’, itp.

panel-klienta-ustawienia
ustawienia główne i kategorie

Następnie proszę wybrać z menu link 'Obiekty’. W celu dodania nowej pozycji, proszę kliknąć w przycisk 'Dodaj obiekt’, dostępny w górnej części panelu. Otworzy się nowe okno z formularzem, za pomocą którego można uzupełnić dane. Współrzędne obiektu można wpisać ręcznie lub skorzystać z mapy – wystarczy wskazać żądaną lokalizację.

panel-klienta-nowy-obiekt
dodawanie nowego obiektu

Po kliknięciu ikony ustawień, dostępnej na końcu każdego wpisanego rekordu, udostępnią się opcje edycji obiektu.

panel-klienta-ikona-edycji-obiektu
panel-klienta-edycja-obiektu
edycja obiektu

Kliknięcie opcji 'Usuń obiekt’ wywoła oczywiście skasowanie rekordu. Po wybraniu opcji 'Przetłumacz obiekt’ ukaże się odpowiedni formularz.

panel-klienta-tlumaczenia
tłumaczenie informacji o obiekcie

Po wybraniu opcji 'Edytuj obiekt’ udostępni się możliwość zmiany danych wskazanej pozycji.

W głównym menu znajdują się również linki do dostępnej dokumentacji (jak niniejsza) oraz systemu ticketów, za pomocą którego możecie Państwo utrzymywać bieżący kontakt z nami.

panel-klienta-kontakt
system zgłoszeniowy