Czy możliwe jest przygotowanie oferty?

  • by

Tak, na jeden ze sposobów:

  • w formie elektronicznej (PDF, PowerPoint, itp.) – wówczas zostanie przesłana na podany adres e-mail,
  • w formie drukowanej – wówczas zostanie wysłana na podany adres pocztowy.

Przy czym proszę pamiętać, że ofertę możemy przygotować dwojako:

  • jako zestaw ogólnych informacji nt. aplikacji i oferty jej stworzenia,
  • jw., plus informacje o kosztach stworzenia aplikacji – wówczas prosimy o wcześniejsze dostarczenie nam oczekiwanej funkcjonalności (szczegóły poniżej).

W przypadku zainteresowania prosimy o wybranie formy, podanie danych kontaktowych oraz wybranie rodzaju oferty (ogólna / szczegółowa). W przypadku wybrania oferty szczegółowej, prosimy o wybranie na tej stronie oczekiwanej funkcjonalności, zapisanie wyników do PDF i załączenie do wiadomości.