Jakie informacje dot. obiektu mogą być prezentowane?

  • by

Do każdego obiektu mogą zostać przypisane następujące informacje i multimedia:

  • Tytuł – nazwa obiektu
  • Krótki opis (np. wstęp)
  • Długi opis
  • Kategoria
  • Lokalizacja – pozycja na mapie
  • Do 10-ciu plików graficznych (np. zdjęć)
  • Link do dodatkowych multimediów, np. filmu wideo